Moss_tomt-web
optimale næringstomter
Vi vil skape en mangfoldig næringspark med god aktivitet, et trivelig miljø, nyskaping og videre vekst. 
Moss og Våler Næringspark består av 220 mål ferdig regulert næringsområde. Det kan tilbys sammenhengende tomt på opptil 108 mål, gitt dagens opparbeidende infrastruktur. 
MVNP har høy kapasitet på vann, avløp, strøm og fiberlinjer. MVNP har bygd ut infrastrukturen med tanke på fremtiden og utvikling av hele området, og er derfor godt forberedt for å ta imot nye etableringer.

MVNP kan selge ferdig opparbeidede tomter eller bistå som en totalleverandør av ferdige bygg, både hva angår prosjektering, bygging og utleie. To av eierne av området er ledende innenfor henholdsvis forvaltning av eiendom og byggprosjektledelse i regionen.

Trinn 2

Moss og Våler Næringspark er planlagt i to trinn. Trinn 2 omfatter et tomteområde på 175 mål.
Det er klarert i kommune og fylke for at trinn 2 skal kunne område reguleres nå. Dette arbeidet er startet opp.

GODE GRUNNFORHOLD = PRISGUNSTIG

Området er etablert på fjellgrunn med komprimert sprengsteins kvalitetsfylling. Dette gir særdeles god byggegrunn til meget gunstige priser. Det er dermed ingen setnings- eller bæreevne-problematikk på tomtene på MVNP. Dette gir også lave kostnader for fundamentering og bæresystem.
3%20airphoto%20(7)
Næringsparken
shutterstock_76374364

Vann og avløp

Det er etablert ny vannforsyning til området fra Våler vannverk. MVNP har bygd et eget sprinklerbasseng med trykkøkningspumper som ivaretar de strenge forskriftskravene til sprinkling av logistikk bygg. Det er derfor mulig å koble seg direkte til vannforsyningen uten eget basseng eller trykkøkningspumper. Sprinklervannet er også separert fra forbruksvannet for å kunne tilfredsstille mattilsynets strenge krav til vannkvalitet. Området er tilknyttet Våler kommunes offentlige avløpsnett.
Næringsparken

STRØM OG FIBER = MILJØVENNLIG

På området ligger en miljøvennlig fjernvarmesentral med konsesjon for hele området. Dersom dere har ambisjoner om Breeam-sertifisering eller annen miljømerking er dette et positivt element. Det vil også gi en besparelse i forhold til at dere slipper investering og drift av egen fyrsentral. Det er etablert høyspentkapasitet i området. Lavspentanlegg er etablert via nødvendige trafostasjoner internt i området. Området har strømkapasitet til å dekke behovene til alle typer bygg. Det er etablert fiberlinjer til området med god kapasitet. Alle tomter er tilrettelagt for påkobling.
Screen%20Shot%202016-10-02%20at%2020_08_45
Næringsparken
3%20airphoto%20(3)

Syd-vest

3%20airphoto%20(2)

Vest

3%20airphoto%20(6)

Øst

3%20airphoto%20(1)

Nord